Malom MoziMalom MoziMalom Mozi Webshop

50 %-os Malom Mozi kártya működési feltételek

50%-OS MALOM MOZI KÁRTYA MÛKÖDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Malom Mozi Kártya Működési Feltételek 2021. július 12. napján lépnek hatályba és meghatározzák a Malom Mozi Kártyára (továbbiakban MMK kártya) jogosultság, valamint a MMK kártya használatának részletes szabályait. A MMK kártya megvásárlása egyben a jelen szabályzat elfogadását is jelenti. Az itt foglalt szabályok vonatkoznak valamennyi Malom Mozi Kártya birtokosra.

Általános feltételek:

A Malom Mozi Kártya csak a kecskeméti Malom Moziban használható fel, a kártyán feltüntetett kedvezmény igénybevételére jogosítja, annak tulajdonosát.

MMK kártyabirtokos lehet bármely természetes személy, aki a Malom Mozit látogatja, és a MMK kártyát - a szabályzatban leírt módon – megvásárolja. A kártya a vásárlás napjától számítva egy évig, de legfeljebb 25 jegyre használható fel. Az egy kártyával igénybe vehető 50%-os kedvezmény egy előadáson belül maximum 5 jegy megvásárlására jogosít.

Egy személy csak egy MMK kártyával rendelkezhet.

A MMK kártya a Kibocsátó (Malom Mozi Kft; 6000 Kecskemét, Korona u. 2.) tulajdonát képezi. A MMK kártyát kizárólag annak birtokosa használhatja,  a Kártya át nem ruházható, óvadékként vagy zálogként nem köthető le.

A MMK kártya nem fizetőeszköz, pénzre nem váltható. A MMK kártya használatával a Kibocsátó által nyújtott kedvezményeket lehet igénybe venni.

MMK kártya kiváltása:

Személyesen, a Malom Mozi jegypénztárában való igényléssel.

Az MMK birtokos kötelezően elfogadja és betartja a működési feltételekben leírtakat.

Az 50%-os MMK kártya a birtokosának 50 % kedvezményt biztosít a teljes árú mozijegy megvásárlásakor.

Személyes adatok védelme:

Kibocsátó biztosítja az MMK kártyabirtokos jogát a személyes adatainak védelméhez.

Az MMK kártya használata:

Az MMK Kártyát csak a birtokosa használhatja!

Az MMK kártyát minden esetben a vásárlás előtt fel kell mutatni és a pénztárosnak oda kell adni.

Egy MMK kártyával egy előadásra maximum 5 db jegy vásárolható.

A Kibocsátó esetenként további kedvezményeket is nyújthat a kártyabirtokosoknak.

 

Különleges esetek:

A Kibocsátó leolvashatatlanná vált Kártya (hibás Kártya) elfogadását visszautasítja. A meghibásodott Kártya javítása ill. cseréje, illetve az elvesztett, ellopott Kártya pótlása a mindenkori Kártya eladási díjat vonja maga után.

A talált Kártyákat kérjük a Malom Mozi Kft.. székhelyére (6000 Kecskemét, Korona u.2.) visszaküldeni. A Kibocsátó a Kártya elvesztéséből vagy megsérüléséből eredő esetleges kárért nem vállal felelősséget.

A Kibocsátó érvénytelenítheti a Kártyát, ha azt állapítja meg, hogy nem a birtokosa próbálja használni azt.

A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a Működési Feltételeket egyoldalúan módosíthatja olyan módon, hogy az ne jelentsen különleges hátrányt a kártyabirtokosok terhére.

Az MMK működésének és használatának során keletkezett vitás esetben első helyen a mozi vezetője dönt, amennyiben ezt a felhasználó a maga részéről sérelmesnek tartja és nem fogadja el, az Malom Mozi Kft. ügyvezető igazgatója hozza meg a végső döntést.

Hozzászólások (0)

Új hozzászóláshoz jelentkezzen be vagy regisztráljon!