Malom MoziMalom MoziMalom Mozi Webshop

Adatvédelmi tájékoztató

Jogi nyilatkozat

A www.malommozi.hu weboldalon közölt anyagok és fotók a Malom Mozi Kft. tulajdonát képezik. Az oldalak tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Malom Mozi Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, bármilyen formátumban történő feldolgozása és értékesítése.

A weboldalainkon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztató jellegűek, azok teljességéért, pontosságáért a Malom Mozi Kft. felelősséget nem vállal. A honlapon szereplő aktuális ajánlatok, szolgáltatások nem minősülnek ajánlattételnek.

A mozi fenntartja a jogot, hogy regisztrált felhasználóit alkalmanként akciókkal / ajánlatokkal a regisztráció során megadott elérhetőségeken megkeresse, az oldalra való regisztrációval ezt a Felhasználó elfogadja.

A személyes adatok védelme

A Malom Mozi Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, valamint a 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Malom Mozi Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Malom Mozi Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A Malom Mozi Kft. által végzett adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

 

Név:                Malom Mozi Kft.
Székhely:        6000 Kecskemét, Korona u. 2.
Adószám:       14552500-2-03 

E-mail: kecskemet@malommozi.hu 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-58263/2012.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintetttájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamintkérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:        1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap:           http://www.naih.hu/